Till innehåll på sidan

Sök till RÅC 2023 sommarskola

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-05-09

Sommarskolan äger rum 20–27 augusti 2023 i Lüneburg i Tyskland och vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Cutting-edge Neutron and X-ray Research for a Sustainable Future”. Sista ansökningsdag är 17 maj 2023.

RÅC 2023 International Summer School utlyser upp till 25 platser till unga forskare vid svenska lärosäten. De som antas får ett stipendium som täcker kostnader för mat och logi. Deltagarna i sommarskolan kommer från Tyskland och Sverige, och hemvisten för sommarskolans roterar årligen mellan partnerländerna.

En av de främsta målsättningarna med sommarskolan, som i år äger rum i Lüneburg, Tyskland, är att stärka den vetenskapliga kunskapsbasen hos nästa generations forskare, inte minst när det gäller att använda sig av avancerade forskningsinfrastrukturer.

Mer information om sommarskolan