Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning Knut och Alice Wallenbergs stiftelse föransökan 2023

UTLYSNINGAR

Under år 2023 har KTH Materialplattformen avsatt medel till ett begränsat stöd till föransökningar inför ansökan till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (både för projekt och WISE). Syftet med utlysningen är att underlätta bildandet av konkurrenskraftiga forskningskonstellationer vid KTH, som kan bli framgångsrika i en ansökan för ett materialrelaterat KAW-projekt. Ansökningarna bör inriktas på inlämning av en föransökan till nästa KTH-interna ansökningsomgång eller för en WISE-utlysning. Stödet kan till exempel användas för att anordna lokala workshops/möten. Sista ansökningsdag: 19 juni 2023.

Tid: Må 2023-06-19

Exportera till kalender