Till innehåll på sidan

Expertnätverk

KTH Digitaliseringsplattformens expertnätverk för opinionsbildning och rådgivning, representerar KTH i europeiska nätverk, möten, intressegrupper, partnerskap och ger feedback på programutkast. Alla medlemmar har anmält sig frivilligt till att vara med i nätverket, som är öppet för alla KTH-forskare.