Till innehåll på sidan

Standarder för hållbar, värdedeklarerad digitalisering

Tre 10 minuter korta presentationer följs av 20 minuters diskussion. Språk: svenska. Anmäl dig gärna i förväg till Jan Gulliksen.

Tid: Må 2020-02-10 kl 15.00 - 17.00

Plats: KTH, Gamla CSC biblioteket, Lindstedtsvägen 3, floor 4, room 1440

Medverkande: Jan Gulliksen, Magnus Davidsson, Stefan Johansson, Tomas Berns, Åke Walldius

Kontakt:

Workshoppen hålls på svenska.

Program

15:00 – 15:30 Universitetets tredje uppgift och standarder för hållbar digitalisering

Jan Gulliksen hälsar välkommen och inleder om hur standardiseringen skulle kunna ge meritering till forskare, bättre standarder och säkrare policyunderlag för organisationer och myndigheter.

Magnus Davidsson, sektionschef på SIS standardiseringsavdelning med ansvar för området human factors/ergonomi med fokus på användarcentrering är inbjuden till seminariet för att kommentera Jans tankar om nya samverkansformer mellan universitetet och standardiseringsinsititut.

15:30 – 16:00 Att standardisera deltagandemetodik

Stefan Johansson berättar om sina erfarenheter från att leda ett standardinitiativ för ökad tillgänglighet och, som ett led i det, skriva en doktorsavhandling om den metodik som standarden föreskriver.

16:00 – 16:30 Tre länkade standarder för governance i digitalisering

Tomas Berns och Åke Walldius beskriver hur tre aktuella standarder länkar i varandra och utgör ett öppet och beprövat stöd för beslutsfattande, från myndighets- och styrelsenivå ned till lednings- och utförandenivå. Två nya initiativ från ISO och IEEE presenteras kring hur autonoma och intelligenta system ska kunna certifieras utifrån värdebaserade utgångspunkter.

16:30 – 17:00 Hur går vi vidare med standardisering för hållbar digitalisering?

Jan Gulliksen och Magnus Davidsson inleder diskussionen med att ge sin syn på vilka konkreta steg som skulle kunna tas av enskilda forskare samt av beslutsfattare inom standardiseringen, framåtblickande företag och myndigheter.

Anmälan