Till innehåll på sidan

Digitalisering för urban hållbarhet

Skyline of a city. Blue icons of a house, wifi and phone connected by blue lines.
Publicerad 2020-08-12

KTH Kungliga Tekniska Högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet välkomnar dig till en interaktiv inspirations- och nätverksdag 10 september om övergången till hållbara städer, möjliggjort genom digitalisering!