Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Inbjudan till hearing om strategi för nytt forsknings- och innovationsprogram

Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, som ska lanseras 2021, har de forskningsfinansierande myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i strategiarbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter. Hearingen kommer att hållas 29 september.

Tid: Ti 2020-09-29 kl 09.00 - 12.00

Plats: Teams Live Event - deltagarlänk skickas ut till anmälda

Medverkande: Energimyndigheten

Exportera till kalender

En viktig del i arbetet har varit att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. Utifrån analyser, enkätsvar och intervjuer med aktörer har ett utkast till ambitioner och mål för det svenska deltagandet tagits fram. Den 29 september presenteras dessa på en hearing.

Under hearingen ges deltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera strategiförslaget och utkastet till ambitioner och mål genom interaktiva verktyg. Det slutliga förslaget till strategi ska lämnas in till Utbildningsdepartementet 30 oktober 2020.

Välkommen till digital hearing om förslaget till strategi för Sveriges deltagande i Horisont Europa. Hearingen hålls på svenska.

Datum: 29 september

Tid: 09.00 - 12.00

Plats: Teams Live Event - deltagarlänk skickas ut till anmälda

Myndigheterna som har tilldelats uppdraget och tar fram förslaget är Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. 

Anmäl dig här (Energimyndigheten).