Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbinarium: Hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

Välkommen till Svenskt Näringslivs webbinarium om hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

Tid: To 2020-09-10 kl 13.00 - 14.30

Exportera till kalender

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen öka till 200 TWh år 2045 - vilket är ca 60 procent mer än i dag. Samtidigt behöver all befintlig föråldrad vindkraft bytas ut innan dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare. Vidare uppstår redan i dag kapacitetsproblem och flaskhalsar i elnätet vilket vi har fått flera bevis på under våren och sommaren. Elsystemet står kort sagt inför stora utmaningar, men möjligheterna är större.
 
Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram vilka policybeslut som behöver fattas för att säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Användarperspektivet måste sättas i fokus när framtidens elsystem tas fram. Annars riskeras svensk konkurrenskraft liksom vårt välstånd.
 
Hur ser ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystemet ut i Sverige år 2045? Under webbinariet presenterar Staffan Qvist rapporten ”Långsiktig Scenarioanalys” som försöker besvara den frågan. Efter presentationen följer två paneldebatter med politiker och aktörer inom området.
 
Varmt välkomna till lanseringen av en högaktuell rapport!

Anmäl dig här.