Till innehåll på sidan

Industriell transformationplattformens aktiviteter

Här visas aktiviteter/event som föreslås eller arrangeras av plattformen för Industriell transformation. Du hittar även tidigare aktivitieter/event som har dokumenterats.

Genomförda aktiviteter

Transformationsdagen 2021

Byggindustrin ställer om – KTH:s transformationsdag 2021 om samhällsbyggnad

Digitalisering och krav på hållbarhet är drivkrafter för transformation inom samhällsbyggnad. Nu sker stora förändringar som gör det möjligt att transformera både byggnation och drift, underhåll och utveckling av befintliga byggnader och anläggningar. Transformationen blir verklighet när teknikens möjligheter används i nya affärsmodeller, arbetssätt, regleringar, finansiering. Konferensen Byggindustrin ställer om – KTH:s transformationsdag 2021 om samhällsbyggnad identifierade möjligheterna som ges i samhällsbyggnad i stort och fokuserade på hur industrin kan utnyttja transformationspotentialen för att möta framtidens utmaningar och ta vara på affärsmöjligheter.

Programmet
Inspelning från plattformsdagen
Rapport från plattformsdagen

Transformationsdagen 2020

Läkemedelsindustrin ställer om för klimat och konkurrenskraft.

KTH:s forskningsplattform Industriell Transformation bjöd in till en halvdag med spännande inspel och presentationer om hur en av Sveriges viktigaste branscher möter framtiden – mot resurseffektiv och cirkulär produktion av dagens och morgondagens läkemedel.

Här kan du se hela konferensen i efterhand. 

Transformationsdagen 2019

KTH:s forskningsplattformar Industriell Transformation och Transport bjöd in företrädare från privat och offentlig sektor samt forskare från KTH för ett samtal om nuläget och vad akademin respektive industrin behöver göra framåt. Dagen var en heldagskonferens med temat "Fordonsindustrin och transportsystemet ställer om".

Reportage med intervjuer

Presentationer och panelsamtal

Konferensen var indelad i fyra huvudblock:

  1. ”Sense of urgency” – vi är mitt i en omställning
  2. Industrin och transportsystemet just nu och framåt - del 1 och 2
  3. Akademins del i omställningen - del 1 och 2
  4. ”What’s next?” - Vad behöver vi göra nu?