Till innehåll på sidan

Utlysning med fokus på industriell transformation i en cirkulär ekonomi

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-11-07

KTH:s Plattform för Industriell Transformation utlyser medel som stödjer aktiviteter med koppling till en hållbar omställningen i en cirkulär ekonomi. Sista ansökningsdag är den 1 december 2023.

Om utlysningen

Vi välkomnar ansökningar för beredning av förstudier samt planeringsanslag för att analysera forskningsbehov, organisation av seminarier, medel för att bjuda in gästföreläsare eller framtagning av forskningsansökningar. Syftet är att initiera nya forskningsaktiviteter som stödjer den industriella omvandlingen mot klimatneutralitet. Vi prioriterar tvärvetenskapliga projekt som främjar samarbete mellan olika discipliner. Samverkan med externa parter välkomnas särskilt. Ansökningar kommer att utvärderas löpande under året.

Om ansökan

Din ansökan ska innehålla en kortfattad motivering av hur anslaget kan bidra till ny kunskap och göra avtryck med koppling till cirkulär ekonomi. Vidare ska ansökan innehålla information om sökande parter, hur samverkan ska ske, beskrivning hur medlen ska användas inkl. budget (Max 3 sidor, Word 12p). I de fall ansökan avser planeringsanslag för forskningsprojekt utbetalas anslaget efter inskickad ansökan till angiven finansiär.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 1 december 2023, men ansökningar utvärderas löpande.

Kontakt vid frågor

Kontaktperson: Kerstin Forsberg, kerstino@kth.se