Till innehåll på sidan

EU mission cancer

Publicerad 2022-02-15

Sista ansökningsdag 26 april 2022. EU-kommissionen har lanserat en ny satsning på så kallade missions, som ska möta de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö. Inom Mission Cancer finns nu tre öppna utlysningar.

Utlysningarna

  • Bättre förståelse för inverkan av riskfaktorer och hälsodeterminanter på utveckling och progression av cancer
  • Utveckla nya metoder och teknologier för cancerscreening och tidig upptäckt
  • Utveckla och validera en uppsättning livskvalitets- och patientpreferensmått för cancerpatienter och överlevande

Sista ansökningsdag 26 april 2022.

Mer information