Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar inom Life Science

 • Utlysning inom Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2025

  Publicerad 2024-04-09

  Kungliga Tekniska högskolan och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningspunkten mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Projektmedel kan beviljas för 1-3...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Sök medel för samarbeten inom Life Science

  Tre män som arbetar tillsammans vid en dator.
  Foto: Pexels
  Publicerad 2023-11-27

  Plattformen för Life Sciece uppmuntrar dig att söka utlysningen för miltidiscplinära aktiviteter inom området! Varje beviljat projekt kan få upp till 50 000 kronor i finansiering. Utlysningen stänger ...

  Läs artikeln
 • Vinnova: Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom området hälsa eller inom matsystem och ser ett behov att stärka projektförslaget för att öka chansern...

  Läs artikeln
 • Swelife - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2023

  Publicerad 2023-09-06

  Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slut...

  Läs artikeln
 • Wenner-Gren Stiftelserna utlyser medel

  Publicerad 2023-09-06

  Wenner-Gren Stiftelserna utlyser postdoktorstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer). Ansökningar från unga forskare kommer att beaktas särskilt. Sista ansökningsdag: 1 oktober 2023...

  Läs artikeln
 • Erik Philip-Sörensens stiftelse utlyser medel till genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

  Publicerad 2023-09-06

  Erik Philip-Sörensens stiftelse stödjer genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Stiftelsen stödjer framtidsinriktad forskning av välkvalificerade forskare och forskargrupper och välkomnar sär...

  Läs artikeln
 • Utlysning O. E. och Edla Johanssons vetenskapliga stiftelse

  Publicerad 2023-09-06

  Stiftelsen delar ut stipendier för forskning, företrädesvis inom naturvetenskap, teknik och medicin. Stipendiernas storlek är normalt 25 000 – 150 000 kronor per år och kan i normalfallet erhållas i m...

  Läs artikeln
 • Sjöbergstiftelsen utlyser medel om SEK 500 miljoner till cancerforskning

  Publicerad 2023-09-04

  Utlysningen avser breda satsningar inom olika cancerforskningsområden med samarbete mellan olika svenska forskningsinstitutioner eventuellt kompletterade med internationella experter. Varje projekt ko...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Stockholm Trio för tvärvetenskapliga samarbeten

  Publicerad 2023-07-05

  Den 1 juli öppnade Stockholm trio en utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten mellan KTH, KI och SU. För att kunna konkurrera om medel behöver ansökan omfatta alla tre lärosäten, koppla mot FN:s glo...

  Läs artikeln
 • Joint Research Seed Fund: The University of Manchester, KTH, and Stockholm University

  Publicerad 2023-05-16

  The University of Manchester (UoM), KTH Royal Institute of Technology (KTH) and Stockholm University (SU) are pleased to announce the third round of our joint research seed fund to support collaborati...

  Läs artikeln
 • Utlysning av nytt forskningsprogram MedTechLabs

  Publicerad 2023-04-26

  MedTechLabs tillkännager en utlysning för finansiering av forskningsprogram inom områdena 1) Precisionshälsa och 2) Datadriven forskning inom hälso- och sjukvård. Forskningen bör vara inriktad på medi...

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Endokrinologi och Metabolism – Norden

  Publicerad 2023-04-26

  Novo Nordisk Foundation utlyser medel inom grundläggande och klinisk forskning inom endokrinsystemet och metabolism relaterad till cellulär energihomeostas. Målet är att främja nordisk forskning på hö...

  Läs artikeln
 • Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Sven och Dagmar Saléns Stiftelse inbjuder ansökningar om anslag. Dessa stöder forskning och vetenskaplig undervisning. Förutom till helårsstipendiater, beviljas endast i undantagsfall anslag med belop...

  Läs artikeln
 • Öppna utlysningar Barncancerfonden

  Publicerad 2023-04-26

  Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och ger även ekonomiskt stöd till utveckling av nya behandlingsmetoder och fortbildning inom barncancerområdet.

  Läs artikeln
 • Öppna utlysningar Hjärt-Lungfonden

  Publicerad 2023-04-26

  Hjärt-Lungfonden stöder forskning som har sin grund i kliniskt relevanta frågeställningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos. Fonden välkomnar även ansökningar gällande sams...

  Läs artikeln
 • Öppen utlysning från Carl Tryggers Stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig forskning stöder forskning inom naturvetenskap och deras tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför stiftelsens område. Sista ansökningsdag är ...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Familjen Kamprads stiftelse

  Publicerad 2023-04-26

  Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till forskningsområdet ”Förbättrad livskvalitet för äldre” där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinna...

  Läs artikeln
 • Utlysning: BioInnovation Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med hög risk

  Publicerad 2023-04-26

  I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan var...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data

  Publicerad 2023-04-26

  Den här utlysningen stödjer genomförandet av så kallade systemdemonstratorer för att nyttiggöra vårdens och omsorgens data. Det handlar om att i en verklig miljö demonstrera en kombination av innovati...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete och nätverkande inom Life Science

  Publicerad 2023-04-18

  Nu finns en öppen utlysning för KTH-forskare att söka medel för projekt som ska stärka multidisciplinära samarbeten inom Life Science-området. Medel utdelas om cirka 50 000 kr per projekt. Sista ansök...

  Läs artikeln