Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Öppna utlysningar Hjärt-Lungfonden

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-04-26

Hjärt-Lungfonden stöder forskning som har sin grund i kliniskt relevanta frågeställningar inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt tuberkulos. Fonden välkomnar även ansökningar gällande samsjukligheten mellan cancer och hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar där det tydligt framgår att forskningen avser hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Sista ansökningsdag: 10 maj 2023.