Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning: Systemdemonstrator för nyttiggörande av vårdens och omsorgens data

UTLYSNINGAR

Publicerad 2023-04-26

Den här utlysningen stödjer genomförandet av så kallade systemdemonstratorer för att nyttiggöra vårdens och omsorgens data. Det handlar om att i en verklig miljö demonstrera en kombination av innovativa och mogna lösningar och förändra ett helt system. Deltagande aktörer ska ha kapacitet och ambition att gå samman i storskaligt samarbete. Målet är bättre möjligheter för forskning, innovation, kvalitetsutveckling, styrning och uppföljning, samt i förlängningen god och jämlik hälsa. Sista ansökningsdag är den 21 juni 2023.