Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysningar inom Life Science

 • Utlysning inom Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2024

  Publicerad 2023-04-13

  Kungliga Tekniska högskolan och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningespunkten mellan hälsa, medicin och teknik (HMT). Projektmedel kan beviljas för 1-...

  Läs artikeln
 • Utlysning Börje Salming ALS-stiftelse

  Foto: Bildbyrån
  Publicerad 2023-04-03

  Börje Salming ALS-stiftelse tar emot ansökningar för finansiering av grundvetenskapliga och patientnära forskningsprojekt som är inriktade på studier av orsaker till ALS, utveckling av nya metoder för...

  Läs artikeln
 • Temaledare sökes - Mat och hälsa

  Publicerad 2023-03-27

  Bli en del av en kreativ multidisciplinär forskningsmiljö som arbetar med hållbara och hälsosamma matsystem. KTH FOOD rekryterar en Temaledare för att aktivt vara med och utveckla ny forskning inom om...

  Läs artikeln
 • Skicka in abstract till Swedish Microfluidics in Life Sciences-konferensen i maj

  Publicerad 2023-02-03

  Skicka in ditt abstract till Swedish Microfluidics in Life Sciences-konferensen i senast 22 mars 2023. SMILS 2023 arrangeras av Stockholms universitet och KTH den 30-31 maj 2023.

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete och nätverkande inom Life Science

  Publicerad 2022-10-13

  KTH-forskare uppmanas att söka medel för att stärka multidisciplinära samarbeten inom Life Science-området. Medel utdelas om cirka 50 000 kr per projekt. Sista ansökningsdag: 18 november 2022.

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete och nätverkande inom Life Science

  Publicerad 2022-06-02

  KTH-forskare uppmanas att söka medel för att stärka multidisciplinära samarbeten inom Life Science-domänen. Medel kan utdelas om cirka 50 000 kr per projekt. Sista ansökningsdag: 20 juni 2022.

  Läs artikeln
 • Utlysning inom Hälsa och Teknik

  Publicerad 2022-03-30

  KTH och Region Stockholm utlyser gemensamt projektmedel för att utveckla verksamhet i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik (HMT).

  Läs artikeln
 • Sjöbergsstiftelsen utlyser medel inom cancerforskning

  Publicerad 2022-02-15

  Sista ansökningsdag 31 mars 2022. Sjöbergstiftelsen kommer i år att ge bidrag inom två cancerforskningsområden.

  Läs artikeln
 • EU mission cancer

  Publicerad 2022-02-15

  Sista ansökningsdag 26 april 2022. EU-kommissionen har lanserat en ny satsning på så kallade missions, som ska möta de stora utmaningarna inom hälsa, klimat och miljö. Inom Mission Cancer finns nu tre...

  Läs artikeln
 • Utlysning Carl Tryggers Stiftelse

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 18 maj 2022. Carl Tryggers Stiftelse stödjer forskning som är betydelsefull för Sverige inom ämnesområden som fysik, kemi, teknik, biologi, ekologi, geologi, samt skogs- och lantbr...

  Läs artikeln
 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond utlyser medel för forskning och utvecklingsarbete

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 30 april 2022. Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond stödjer forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar...

  Läs artikeln
 • Vinnova: Förberedelseprojekt inför internationell ansökan inom hälsa och mat

  Publicerad 2022-02-10

  Sista ansökningsdag 20 oktober 2022. Erbjudandet riktar sig till er som planerar att göra en ansökan i en internationell utlysning inom området hälsa eller inom matsystem och ser ett behov att stärka ...

  Läs artikeln
 • Kommande utlysning om hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien

  Publicerad 2021-12-17

  Den 25 januari 2022 öppnar Forte och Indian Council for Medical Research (ICMR) den gemensamma utlysningen: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Utlysningen syftar t...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Samarbete och nätverkande inom Life Science

  Publicerad 2021-11-16

  KTH-forskare uppmanas att söka medel för att stärka multidisciplinära samarbeten inom Life Science-domänen. Medel kan utdelas om cirka 50 000 kr per projekt. Sista ansökningsdag: 13 december 2021.

  Läs artikeln
 • Utlysningar EU4Health

  Publicerad 2021-11-15

  EU4Health har öppnat sina nya utlysningar, Action grants second wave, deadline 25 januari. Ämnen inkluderar hälsodata, hälsosam livsstil, infektioner, mental hälsa, cancer och genomik.

  Läs artikeln
 • Mistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomi

  Publicerad 2021-10-27

  Nu öppnar Mistra det första steget i utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade ...

  Läs artikeln
 • Mistras utlysning Biologisk mångfald och det finansiella systemet

  Publicerad 2021-10-04

  Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har en ny utlysning på temat Biologisk mångfald och det finansiella systemet. Mistra bjuder nu in forskargrupper från olika discipliner att tillsamman...

  Läs artikeln
 • BioInnovation: Hypotesprövning steg 1 - Nyskapande projekt med högre risk

  Publicerad 2021-06-09

  I det här erbjudandet stödjer Vinnova nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn ka...

  Läs artikeln
 • Utlysning: Torsten Söderbergs stiftelse

  Publicerad 2021-06-09

  Torsten Söderbergs Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom huvudområdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas un...

  Läs artikeln
 • WASP och DDLS tillkännager en gemensam utlysning för forskningsprojekt

  Publicerad 2021-06-01

  SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) lanserades 2020 av Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW). DDLS är ett 12-årigt finansieringsinitiativ för att stödja...

  Läs artikeln