Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Ansökningsdeadline: 10 mars 2020 (kl. 14.00)

UTLYSNING

Publicerad 2020-03-03

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att främja utvecklingen av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R-principen. Upp till 6 forskare kan bjudas in att medverka i ansökan. Bidragsbeloppet är på mellan 400 000-800 000 kronor per år.