Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Etiktillstånd för forskning på människa och djur

I Sverige omfattas forskningsverksamhet som involverar människa och djur av etikprövningslagen (2003:460) och djurskyddslagen (2018:1192). Dessa forskningsaktiviteter kräver etikprövning/tillstånd innan arbetet faktiskt kan påbörjas.