Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

UTLYSNING

Publicerad 2020-11-05

Ny utlysning från InfraSweden2030: "Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen".

Inriktning och syfte

Utlysningens inriktning är skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva innovationer.

Syftet med inriktningen är att möta utmaningarna, och ta tillvara på möjligheterna, som uppstått i och med coronapandemin.

Utlysningen omfattar innovationer i alla skeden, dvs. planering, projektering, produktion, drift och underhåll samt avveckling.

Projektbidrag

Bidrag kan sökas för både små och stora innovationsprojekt med maximal projekttid 12 respektive 36 månader.

Budget och tidplan

Utlysningens totala budget är 10 miljoner kronor för perioden 2021-2024 med ett erbjudande om projektfinansiering upp till 50%.

Sista ansökningsdag 2 februari 2021. Tidigast projektstart 31 mars 2021.

Mer information

​​​​​​​https://www.infrasweden2030.se/utlysningar ​​​​​​​