Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning: Trafik och Region 2021

UTLYSNING

Publicerad 2020-04-20

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Region Stockholm utlyser gemensamt medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering.

Utlysningen uppgår till 4.8 miljoner kronor för perioden 2021-2022. Projektmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Ansökningsperioden startar den 15 april 2020 och sista ansökningsdag är den 10 juni 2020 kl. 16.00.

Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas under hösten 2020 och beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2021.

Mer information och ansökan (Region Stockholm)