Information på studentwebben

All information för befintliga studenter om utlandsstudier finns på studentwebben. Det primära syftet med webben är att handleda studenten genom hela utlandsstudieprocessen. Information som är gemensam för KTH:s skolor ansvarar IRO för och skolspecifik information publiceras av skolorna.

Utbytesuniversitet

Under våren 2016 lanserade IRO i samverkan med skolornas internationella koordinatorerna information om samtliga utbytesuniversitet. Informationen hålls uppdaterad av ansvarig för respektive sida, och kompletteras med programspecifik informationen som respektive internationell koordinator ansvarar för att producera och underhålla. Manualen nedan beskriver utförligt hur informationen ska uppdateras. Samtliga redaktörer förväntas se över sitt innehåll varje år senast den 1 november, inför ansökan om utlandsstudier öppnar.

Manual Information om utbytesuniversitet 2019-02-12.docx (docx 828 kB)

Lista över ansvariga 2019-02-12.xlsx (xlsx 22 kB)

Skolspecifik information

Internationella koordinatorer och/eller webbansvarig på skolorna har tillgång till att uppdatera skolspecifik information som kontaktuppgifter, information om resebidrag/stipendier från skola samt eventuella blanketter.

Kontakt

Sidorna om utlandsstudier på studentwebben sköts av Avdelningen för Internationella relationer. Kontakta ansvarig vid frågor eller behov av stöd.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Daniel Lindmark
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-02-12