Till innehåll på sidan

Polls

Om du vill göra ditt möte eller din undervisning via Zoom mer interaktiv och kunna ställa frågor och så vidare kan du använda Poll-funktionen. Läs mer om hur du kommer igång.

Använda Polls

 1. Polls (en typ av mini-enkät) läggs till i förväg till ett redan schemalagt möte via Zoom's hemsida. Gå till Meetings på Zoom's hemsida (external sida på engelska)  och klicka på namnet på ditt kommande möte.
  Skärmdump Zoom's hemsida, kommande möten med mötet kallat "My meeting" markerat.
 2. Skrolla ned till botten av sidan du precis öppnade upp. Området för Polls är under allting annat, inkluderat delete, edit och start-knapparna. Där hittar du texten "You have not created any poll yet" och en "Add"-knapp. Klicka på "Add".
  Skärmdump området för Polls på sidan för mötet, med "Add"-knappen till höger, markerad.
  (Observera - det här alternativet kommer inte att vara tillgängligt om polling inte är aktiverat i dina avancerade mötesinställningar.)
 3. Pop-up fönstret för Polls bör dyka upp. Där kan du lägga till en titel, göra din Poll anonym och lägga till/ändra frågor. Frågorna kan vara en- eller flervalsfrågor, men du kan inte välja vilket svar som är rätt eller fel. När du är klar, klicka på "Save" längst ned i fönstret för att spara.
  Skärmdump Zoom's pop-up fönster för redigering av Polls, med "Save"-knappen markerad.
 4. Du kan lägga till mer än en Poll till ditt möte om du klickar på "Add" i området för Polls igen. Du kommer kunna välja i vilken ordning du vill använda dina Polls under mötet.
 5. När du har startat mötet bör du nu kunna använda de Polls som du har skapat via den nu synliga "Polls"-ikonen.

Använda Polls under webbmöte

Som host (mötesvärd) eller co-host (medvärd) kan du nå dina Polls under mötets gång genom att klicka på "Polls"-knappen i bottenpanelen. Klicka på Poll-namnet för att öppna en lista av tillgängliga Polls, eller klicka på "Launch Poll" i botten av fönstret för att starta upp den Poll du har valt.

När du har startat en Poll kommer du, och endast du, se resultatfönstret uppdateras i realtid och antalet personer som har röstat. Du kan inte se vem som har röstat, även om din Poll inte är anonym. Du kan avsluta din Poll när du vill genom att klicka på "End Poll"-knappen längst ned i fönstret.

Skärmdump av 2 Poll fönster med samma Poll på sig. Vänster är innan start, höger är efter start.

När en Poll har avslutats kan du dela resultaten och/eller starta upp samma Poll igen. Startar du upp den igen raderas de gamla resultaten.

Skärmdump av 2 knappar, "Share Results" (dela resultat) och "Re-launch Poll" (starta upp Poll igen).

Bra att veta

 • Du kan få en rapport av dina Polls på Zoom's hemsida (external sida på engelska) . Anonyma Polls sparar inte deltagarnas namn.
 • Du kan inte redigera en Poll som har startats i ett live-möte.
 • Du kan skapa nya Polls för ett live-möte från webbplatsen.
 • Förkonfigurerade True/False och ABCD generiska Polls ger större flexibilitet.
 • Polls blir avaktiverad om du loggar in på en annan enhet samtidigt.

 Tips! Polls för möten (Zoom Help Center, extern sida på engelska)

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-28