Till innehåll på sidan

Polls i Zoom

Om du vill göra ditt möte eller din undervisning via Zoom mer interaktiv finns den inbyggda enkät/quiz-funktionen “Polls”. Polls har vissa begränsningar men fungerar väl för envals- och flervalsfrågor. Läs mer om hur du kommer igång, om begränsningarna och hur du hanterar polls under mötets gång.

Skapa Polls innan mötet

Polls är en typ av mini-enkät i Zoom som måste skapas via Zoom's hemsida och rekommenderas därför att skapas i förväg, innan mötet påbörjats.

OBS: “Polling” måste vara aktiverat i dina avancerade mötesinställningar. Läs mer om att aktivera "polling” i Zoom under rubriken "User” (support.zoom.us) .

För att skapa en Poll:

 1. Gå till rubriken Meetings på Zoom's hemsida (kth-se.zoom.us) och klicka på namnet mötet.
  Zoom's hemsida under "Meetings". Det återkommande mötet "My meeting" är markerat.
 2. Du ser nu mötets inställningar. Längst ned på sidan, efter knappen “Start” hittar du “Polls” och knappen "+ Create". Klicka på "+ Create".
  Området för Polls. Inga Polls är skapade, knappen "+ Create" är markerad.
 3. Pop-up fönstret för Polls bör dyka upp. Här kan du lägga till en titel, göra din Poll anonym och lägga till/ändra frågor och svarsalternativ. Frågorna kan vara en- eller flervalsfrågor, men du kan inte välja vilket svar som är rätt eller fel. När du är klar, klicka på "Save" längst ned i fönstret för att spara.
  Polls pop-up fönster med en Ej namngiven Poll med två svarsalternativ.
  Knappen "More options" markerad och öppnad
  För att deltagare ska vara anonyma måste du öppna knappen “More options” och kryssa för kryssrutan som heter “Allow participants to answer questions anonymously” i menyn som öppnas upp.

Du kan lägga till mer än en Poll till ditt möte om du klickar på "+ Create" i området för Polls igen. Under mötet kommer du kunna välja vilka Polls du vill använda och i vilken ordning du vill använda dem.

När du har startat mötet bör du nu kunna använda dina Polls genom att klicka på "Polls"-ikonen.

Begränsningar

Funktionen Polls är väldigt användbar, men det är viktigt att veta vad den har för begränsningar.

 • Finns bara två frågetyper: "Envalsquiz” (Single choice) och "Flervalsquiz” (Multiple choice).
 • Max 10 svarsalternativ.
 • Max 50 Polls per möte.
 • Polls skapas per möte och kan ej flyttas till ett annat möte.
 • Polls blir avaktiverad om du loggar in på en annan enhet samtidigt.
 • Namn på de som svarat är gömt under mötets gång. Ett anonymt Poll gömmer även namnen i rapporten som skapas i efterhand.

Använda Polls under webbmöte

Som host (mötesvärd) eller co-host (medvärd) kan du nå dina Polls under mötets gång genom att klicka på "Polls"-knappen i bottenpanelen. Polls-fönstret öppnas, och om du har skapat minst en Poll kommer de vara tillgängliga. Om du inte skapat någon Poll informeras du om det och du kan klicka på knappen “Create” för att ta dig till Poll-redigeraren på webben. 

I Polls-fönstret väljer du vilken Poll du vill använda i den översta rullgardinmenyn. Frågorna i den Poll du valt visas i fönstret och du klickar på "Launch" för att starta upp den Poll du har valt. Du kan även välja "Edit Poll” om du vill redigera den eller skapa en ny Poll.  

När du har startat en Poll kommer du, och endast du, se resultatfönstret uppdateras i realtid med antalet personer som har röstat. Vem som har röstat är alltid gömt i mötet, men i rapporten på Zoom’s hemsida är bara anonym om du valt det när du skapade din Poll.  

Du kan avsluta din Poll när du vill genom att klicka på "End Poll"-knappen längst ned i fönstret.

Två vyer av samma Poll i Zoom, innan start och under röstning.

När en Poll har avslutats kan du dela resultaten och/eller starta upp samma Poll igen. Startar du upp den igen raderas de gamla resultaten.

2 knappar, "share results" och "re-launch poll 1".

Bra att veta

 Mer information: Polls för möten (support.zoom.us, på engelska)

Observera att Polls blir avaktiverad om du loggar in på en annan enhet samtidigt.

Meddelande som visar att du är inloggar på en annan enhet samtidigt.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-21