Till innehåll på sidan

Regler och riktlinjer

Vid användning av KTH:s instans av Zoom får man inte framföra eller publicera olämpligt eller kränkande innehåll. Användare av systemet förväntas agera respektfullt och följa KTH:s förhållningsregler stipulerade i KTH:s ansvarsförbindelse och uppförandekod. Dessa regler/föreskrifter hittar du här:

KTH:s uppförandekod

Uppförandekod för medarbetare

KTH:s ansvarsförbindelse

Ansvarsförbindelse

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-18