Till innehåll på sidan

Installera programvara via Software Center

I Software Center kan användare av KTH Windows installera programvara själva.

Installation av programvara och uppdateringar

KTH Windows använder Software Center för att underlätta uppdateringar och installationer av programvara.

Starta Software Center

I Startmenyn skriv Software Center eller öppna Startmenyn, välj Program, välj Microsoft System Center, välj Software Center.

Hitta den programvara som du avser installera. Om du inte hittar programvaran i den långa listan sök i Software Center .

Välj programvaran och installera den.

Meddelanderutan om att stänga öppet program vid pågående installation

Du kan exempelvis se följande ruta dyka upp. Det innbär att program behöver stängas för att installationen ska fortsätta. I detta exempel är Firefox igång och installationen kräver att den stängs.

Detta är en del av den nya distributionen av applikationer i WIKS

System- och programvaru-uppdatering

En av fördelarna med detta system är möjligheten för dig som användare att välja när uppdateringar kommer att installeras utan att behöva starta om datorn.

Som synes har du som användare möjlighet att med knappen Defer skjuta upp installationen om tillfället inte passar.

Denna ruta kommer bara upp om programmet som skall uppdateras körs när uppdateringen av programmet skall påbörjas. I övriga fall kommer du som användare inte märka att programmen uppdateras, då detta sker i bakgrunden.

Du kan skjuta upp uppdateringen maximalt tre (3) gånger fram till programvaruuppdateringens "deadline". Efter dessa tre gånger kommer du att bli tvungen att installera uppdateringen.

Efter att ha skjutit upp installationen tre gånger kommer du som användare att bli tvungen att installera uppdateringen.

Efter att du tryckt på Close Programs kommer programvaran att uppdateras medan du är inloggad i KTH Windows. Du behöver inte göra något mer.

Programvara syns inte i Software Center

Om du inte ser några program alls i Software Center gå till fliken Options och klicka på Sync Policy som finns under Computer maintenace.

Om problemet kvarstår kontakta it-support@kth.se

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-03