Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Certifikattyper

Här finns information om vilka certifikattyper det finns på KTH.

Vilka certifikattyper finns?

De typer av servercertifikat man kan välja på KTH är :

 • Använd i första hand: "GÉANT OV Multi-Domain" (Multi-domän) – använd 2048 och SHA256 (se nedan)
  • Denna certifikattyp tillåter att ett antal SAN (Subject Alternate Names) anges, d.v.s. ytterligare namn på samma server.
 • Det finns även ett sk Extended Validation (EV). Detta skall dock bara användas för mycket viktiga tjänster. Kontakta certadm@kth.se.
 • Normalt tillåter vi inte wildcard (*.xxx.kth.se), men om du har mycket speciella behov så kontakta certadm@kth.se.

  Certifikattyperna finns beskrivna på:

Varför valde vi nyckellängden 2048 och inte 4096?

Då nycklar med större nyckellängd är säkrare innebär de också att de genererar och större last och sämre prestanda på servrar/hårdvara.

En nyckellängd på 2048 skall enligt NIST motsvara 112 bitar symetrisk kryptering och skall vara säker till år 2030.

Skillnaden mellan 2048 och 4096?

 • Ökning av styrkan är exponentiell och kräver 4-7 gånger mer cpuprestanda
 • Signering blir långsammare
 • Etablering av anslutningar (handskakningar) blir betydligt långsammare och med ökat cpu användning vid handskakningen
 • Färre samtidiga SSL anslutningar mot webservrar/servrar
 • Kompatibilitets problem med 3:e partsprodukter som inte stöder större nycklar än 2048

Man kan testa prestandan på en server med openssl kommandot

openssl speed rsa

Ett exempel från en dator med en Intel i7-4770S, 4 CPU kärnor på 3.1 GHz

  sign verify sign/s verify/s

rsa 512 bits 0.000114s 0.000011s 8785.3 94943.8

rsa 1024 bits 0.000632s 0.000033s 1581.7 29878.7

rsa 2048 bits 0.004090s 0.000127s 244.5 7843.4

rsa 4096 bits 0.030865s 0.000483s  32.4 2068.5