Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Policy för externa gästers användning av KTH:s nät

Denna policy beskriver de regler som gäller för externa användare av KTH:s nät. Huvudtanken är att samma regelverk gäller för externa datorer och användare under den tid de använder KTH:s nät som normalt gäller för KTH:s egna användare och datorer. Inga speciella regler gäller heller för företag som hyr lokaler av KTH, utan datorerna och deras användare är anslutna på individuell basis.

Alla gäster som kopplar in sina datorer på KTH:s nät är skyldiga att uppfylla de ordinarie regler som gäller för användare och datorer, som t.ex. ansvarsförbindelsen för användning av KTH:s dator-, nät- och systemresurser. Speciellt gäller också policyn för egenadministrerade datorer, eftersom en gästdator i detta sammanhang anses likvärdig med en egenadministrerad dator. Observera att detta innebär att KTH har rätt att när som helst stänga av datorn eller spärra nättillgången, ifall man bedömer det nödvändigt, t.ex. av säkerhetsskäl.

Gästers datorer får endast användas som ett personligt arbetsredskap. Inga servrar eller tjänster relaterade till företagets eller institutets verksamhet får finnas på dem. Det är dock tillåtet att ha tjänster för personligt bruk.

  • Exempel på otillåtna tjänster: Web, DNS, Sekundär DNS, Mail
  • Exempel på tillåtna tjänster: Remote Desktop, X-server, NX, VNC

Gäster anställda vid externa företag, institut eller motsvarande

Gäster anställda vid externa företag, institut eller motsvarande som samarbetar med en skola eller avdelning vid KTH kan ges tillgång till KTH:s datornät. Rör det sig om mer än ett tillfälligt besök (någon dag) ska det finnas en ansvarig kontaktperson. Denna ska ses som värd för dessa gäster och ska känna till deras verksamhet och kontaktas om man inte kan nå gästerna. Avdelningschef eller motsvarande ska också ha gett sitt godkännande. IT-ansvarig på skolan och IT-avdelningen ska i förväg ha godkänt nättillgången och det måste alltid finnas en ansvarig person för varje dator som ansluts. KTHLAN- och SUNET-avgifter för dessa datorer ska betalas av skolan enligt de gällande reglerna.

Om innehållet i denna policy inte går att förena med verksamheten så måste företaget, institutet eller motsvarande skaffa eget nät i samråd med IT-avdelningen. (För närvarande innebär detta normalt att IT-avdelningen ser till att ADSL dras fram till lokalen.)