Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Regler och Föreskrifter

KTH ITA verkar för en säker IT-miljö för anställda och studenter, med en aktiv säkerhetspolicy, ett aktivt IT-säkerhetsarbete och regler för upprätthållande av en sund IT-miljö.

KTH vill ha en gedigen IT-miljö för sina användare, präglad av öppenhet och trygghet. Därför satsar ITA på ett förebyggande och uppföljande IT-säkerhetsarbete, med regler som upprätthåller öppenheten, system och uppföljning av incidenter som upprätthåller tryggheten.