Till innehåll på sidan

Livslångt lärande på ITM

Aktiviteter inom livslångt lärande ska inom några år ska omfatta runt tjugo procent av KTH:s utbildningsverksamhet. Därför har en fakultetsföreträdare utsetts för att koordinera detta arbete – på både skolnivå och centralt vid KTH.

Aktuellt inom livslångt lärande

Dags att förelå kurser för HT23

Vi behöver öka antalet fristående kurser, främst för yrkesverksamma, och senast i slutet av oktober behöver du kontakta din studierektor och föreslå kurser för höstterminen 2023. Fyra lärare berättar om sina erfarenheter av vidareutbildningskurser på KTH. 

Uppdatera din kurswebbsida

KTH har lanserat en ny söktjänst för fristående kurser av typen vidareutbildningar. Det här är ett led i att ge Livslångt lärande en utökad roll på KTH och innebär att kurskatalogen blir mer besökt framöver.

Sprid våra fristående kurser

Känner du någon som kanske vill utveckla sin kompetens och kunskap? KTH erbjuder mer än 100 fristående kurser i höst. Ta en titt på det nya kurssökverktyget.

Kontakter

Ansvarig för livslångt lärande på ITM-skolan

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet sköter vissa administrativa processer och stöttar studenterna under studierna.

vidareutb-itm@kth.se

Kommunikation

ITM:s kommunikationsstab hjälper till att spetsa till kursbeskrivningar, skapa kursblad och annat marknadsföringsmaterial. Kontakta infomaster@itm.kth.se  eller fyll i det här formuläret:

Om din kurs – vidareutbildning