Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Livslångt lärande på ITM

Aktiviteter inom livslångt lärande ska inom några år ska omfatta runt tjugo procent av KTH:s utbildningsverksamhet. Därför har en fakultetsföreträdare utsetts för att koordinera detta arbete – på både skolnivå och centralt vid KTH.

Kontakter inom vidareutbildning på ITM-skolan

Ansvarig för livslångt lärande på ITM-skolan

Utbildningskansliet

Utbildningskansliet sköter vissa administrativa processer och stöttar studenterna under studierna.

vidareutb-itm@kth.se

Kommunikation

ITM:s kommunikationsstab hjälper till att spetsa till kursbeskrivningar, skapa kursblad och annat marknadsföringsmaterial. Kontakta infomaster@itm.kth.se  eller fyll i det här formuläret:

Om din kurs – vidareutbildning