Till innehåll på sidan

”Vi har jobbat mot lika lön i fyra år”

Martin möter JML-entusiaster

Porträtt Pär
Pär Jönsson, chef över skolan för industriell teknik och management.
Publicerad 2023-12-04

I serien Martin Edin Grimheden möter *JML-entusiaster har turen kommit till ITM:s skolchef.

Hej Pär! Jag går rakt på sak. Har vi lika löner för lika arbete på ITM?

– Ja, det har vi faktiskt.

Hur blev det så? Har det alltid varit så?

– Vi har jobbat målmedvetet med att få till lika löner de senaste fyra åren där verksamhetsstödet har försett oss med statistik. Som exempel kunde vi för fyra år sedan se att i vissa kategorier hade vi skillnad på medianlönerna mellan manliga och kvinnliga kollegor. Då gjorde vi en stor satsning med våran ”snedsitspott” på ITM och gav prefekter i uppdrag att fördela dessa extra medel till kvinnor baserat på prestation. Vi har sedan fortsatt att följa upp lönerna vid varje lönerörelse. Idag kan vi stolt konstatera att vi har lika medianlöner mellan män och kvinnor för samtliga anställningsformer inom fakulteten.

Lika löner är en aspekt bland andra. När jag började som prefekt 2019 tyckte förre skolchefen, - som var den som utsåg mig till prefekt - att det var tråkigt att balansen i ledningsgruppen därmed ändrades. Innan jag tillsattes hade ITM:s ledningsgrupp lika många män som kvinnor. Nu är det inte så längre, bland annat på grund av mig. Hur jobbar vi med det?

– För ett par år sedan konstaterade vi att det var en brist på kvinnliga ledare i organisationen och började då fundera på hur vi skulle lyfta fler kvinnor till ledarpositioner. Vid samtal med Anna Wahl och Magnus Åkesson föddes idén att skapa ett 18 månaders utbildningsprogram för framtidens ledare på ITM. Programmet startade i april 2023 under ledning av Magnus. Vi har 6 kvinnor och 8 män som sökt sig till eller som har blivit nominerade till programmet. Programmet fokuserar på att stödja individernas behov och innefattar därför - förutom utbildning - även personliga coachingsamtal. Vi räknar med att kunna locka dessa kvinnor och män att söka sig till ledarpositioner på ITM i framtiden. Vi hoppas att denna pilotsatsning blir framgångsrik och kan användas tillsammans med de andra skolorna på KTH.

Läs mer om ledarskapsprogrammet

*JML är ett KTH-koncept som står för Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor. Mer om JML-arbetet på ITM-skolan