Till innehåll på sidan

Skyddsombud på ITM-skolan

Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. De företräder arbetstagarna, verkar för en god arbetsmiljö och påpekar brister i arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.

Huvudskyddsombud på ITM

 Vi är lokala skyddsombud på ITM

Skolkansliet Kontakt
Utbildningskansliet
Servicecenter Vakant
HR och Ekonomi Vakant
Energiteknik (EGI) Kontakt
EGI
Industriell produktion (IIP) Kontakt
IIP
Lärande Kontakt
Digitalt lärande
Språk och kommunikation
Vetenskapens Hus
Maskinkonstruktion (MMK) Kontakt
MMK