Till innehåll på sidan

Kemikalier

Kontakta kemikaliegruppen

kemikalier-itm@kth.se

Kemikalieansvarig för ITM

Vi har kemikalieansvar på institutionerna

Energiteknik (EGI) Kontakt
Kemikaliekoordinator Tillämpad termodynamik & kylteknik (ETT)
Kemikaliekoordinator Kraft- och värmeteknologi (EKV)
Hållbar produktionsutveckling (HPU) Kontakt

Kemikaliekoordinator HPU

Industriell produktion (IIP) Kontakt

Kemikaliekoordinator och KLARA-registrerare IIP

KLARA-registrerare IIP
Lärande (LES) Kontakt

Kemikaliekoordinator Lärande

Maskinkonstruktion (MMK) Kontakt

Kemikaliekoordinator MMK

Materialvetenskap (MSE) Kontakt
Kemikaliekoordinator MSE
KLARA-registrerare MSE

Läs mer

Mallar & blanketter inom ITM:s ledningssystem

Miljölagstiftning för kemikalier och brand

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem