Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kemikalier

Kontakta kemikaliegruppen

kemikalier-itm@kth.se

Kemikalieansvarig för ITM

Vi har kemikalieansvar på institutionerna

Energiteknik (EGI) Kontakt
Kemikaliekoordinator Tillämpad termodynamik & kylteknik (ETT)
Kemikaliekoordinator Kraft- och värmeteknologi (EKV)
Produktionsutveckling (IPU) Kontakt

Kemikaliekoordinator IPU Södertälje

Kemikaliekoordinator och KLARA-registrerare IPU Stockholm

Lärande (LES) Kontakt

Kemikaliekoordinator Lärande

Maskinkonstruktion (MMK) Kontakt

Kemikaliekoordinator MMK

Materialvetenskap (MSE) Kontakt
Kemikaliekoordinator MSE

Läs mer

Mallar och blanketter inom ITM arbetsmiljö

Miljölagstiftning för kemikalier och brand

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem