Till innehåll på sidan

Uppdragsblanketter arbetsmiljö & miljö

Signerade blanketter skickas till personalstaben.

Samtliga uppdrag

Årlig arbetsmiljöplan

Brandfarliga och explosiva varor

Inventeringsblankett (xlsx 21 kB)

Uppdragsbeskrivning

Delegation - Föreståndare Brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Institutions-, avdelningsansvarig föreståndare brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Ställföreträdande institutions-, avdelningsansvarig brandfarlig vara (docx 20 kB)

Brandskydd

Vid möten/lektioner i ITM:s regi ska säkerhetspowerpoint  visas.

Arbetsdokument

Systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1

Checklista för systematiskt brandskyddsarbete (pdf 218 kB)

Uppdragsbeskrivning

Delegation – Brandskyddsansvarig (docx 23 kB)

Bilaga till beslut om delegation brandskyddsansvarig (pdf 741 kB)

Uppdragsblankett för ny Brandskyddsansvarig för institution/ enhet (pdf 51 kB)

Utrymningsledare

Delegation - Utrymningsledare (docx 16 kB)

Kemikalier

Uppdragsbeskrivning

Delegation - Kemikaliansvarig och KLARAadministratör (KAKLARA) (docx 21 kB)

Delegation - Kemikaliekoordinator (docx 17 kB)

Delegation - Inventerare av kemikalier i KLARA (docx 18 kB)

Uppdragsblankett för ny KLARA-registrerare (pdf 46 kB)

KTH:s blankett för CMR utredning

KTH:s blankett för exponeringsregistret

Labb

Generell riskbedömning ska göras regelbundet, då det finns risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Skriftlig dokumentation krävs (AFS 2001:1, 8 §). Nedan finns mallar för detta.

Delegation – Laboratorieansvarig (docx 22 kB)

ITM:s mall för riskbedömning (xlsx 14 kB)

Hjälp vid riskbedömning (pdf 19 kB)

Skyddsombud ska också få chans att komma med synpunkter på riskbedömningen, därefter ska riskbedömningen skrivas på av Prefekt när den är genomförd.

Skyddsombud

KTH:s anmälan av huvudskyddsombud och skyddsombud samt avanmälan av skyddsombud

Övrigt

Rehabiliteringsprocessen (pdf 121 kB)

Rekvisition, Beställning av arbetsglasögon

Checklistor för arbetsmilljö från Prevent

Checklistor Arbetsmiljöverket

Mall för rutin i arbetsmiljöledningssystemet (docx 75 kB)