Till innehåll på sidan

Uppdragsblanketter arbetsmiljö & miljö

Signerade blanketter skickas till HR ITM

Riskbedömning

Generell riskbedömning ska göras regelbundet, då det finns risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. När ni planerar att genomföra någon slags förändring i verksamheten behöver ni göra en riskbedömning, för att bedöma om ändringen kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall, läs mer information om detta på arbetsmiljöverket.

Riskbedömning inför ändring i verksamheten (Arbetsmiljöverket)

Skriftlig dokumentation för all typ av riskbedömning krävs (AFS 2001:1, 8 §). Nedan finns mallar för detta.

Mall för riskbedömning (xlsx 20 kB)

Instruktion för riskbedömning och handlingsplan (pdf 99 kB)

Skyddsombud ska ges möjlighet att medverka när riskbedömning och handlingsplan ska tas fram.
Arbetsgivarrepresentant och skyddsombud skriver under riskbedömningen inkl. handlingsplanen och den tas sedan upp i samverkan på den nivå som risken finns på.

Brandfarliga och explosiva varor

Inventeringsblankett (xlsx 21 kB)

Uppdragsbeskrivning

Delegation - Föreståndare Brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Institutions-, avdelningsansvarig föreståndare brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Ställföreträdande institutions-, avdelningsansvarig brandfarlig vara (docx 20 kB)

Brandskydd

Vid möten/lektioner i ITM:s regi ska säkerhetspowerpoint  visas.

Arbetsdokument

Systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1

Checklista för systematiskt brandskyddsarbete (pdf 218 kB)

Uppdragsbeskrivning

Delegation – Brandskyddsansvarig (docx 23 kB)

Bilaga till beslut om delegation brandskyddsansvarig (pdf 741 kB)

Uppdragsblankett för ny Brandskyddsansvarig för institution/ enhet (pdf 51 kB)

Utrymningsledare

Delegation - Utrymningsledare (docx 16 kB)

Kemikalier

Uppdragsbeskrivning

Delegation - Kemikaliansvarig och KLARAadministratör (KAKLARA) (docx 21 kB)

Delegation - Kemikaliekoordinator (docx 17 kB)

Delegation - Inventerare av kemikalier i KLARA (docx 18 kB)

Uppdragsblankett för ny KLARA-registrerare (pdf 46 kB)

KTH:s blankett för CMR utredning

KTH:s blankett för exponeringsregistret

Labb

Delegation – Laboratorieansvarig (docx 22 kB)

Skyddsombud

KTH:s anmälan av huvudskyddsombud och skyddsombud samt avanmälan av skyddsombud

Övrigt

Se information om arbetsmiljö- och hälsoarbetet på KTH

Styrdokument inom arbetsmiljö