Skip to main content

Mission forms work environment & environment

Please send signed documents to HR .

For all assignments

Årlig arbetsmiljöplan

Hazardous materials

Inventeringsblankett (xlsx 21 kB)  (inventory form)

Assignment descriptions

Delegation - Föreståndare Brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Institutions-, avdelningsansvarig föreståndare brandfarlig vara (docx 20 kB)

Delegation - Ställföreträdande institutions-, avdelningsansvarig brandfarlig vara (docx 20 kB)

Fire prevention

At meetings / lessons in ITM's auspices sould the safety powerpoint  be shown.

Working documents

Systematiskt brandskyddsarbete, bilaga 1

Checklista för systematiskt brandskyddsarbete (pdf 218 kB)

Assignment description

Delegation – Brandskyddsansvarig (docx 23 kB)

Uppdragsblankett för ny Brandskyddsansvarig för institution/ enhet (pdf 51 kB)

Evacuation managers

Delegation - Utrymningsledare (docx 16 kB)

Chemical product

Assignment descriptions

Delegation - Kemikaliansvarig och KLARAadministratör (KAKLARA) (docx 21 kB)

Delegation - Kemikaliekoordinator (docx 17 kB)

Delegation - Inventerare av kemikalier i KLARA (docx 18 kB)

Uppdragsblankett för ny KLARA-registrerare (pdf 46 kB)

KTH's form for investigation of CMR products

KTH's register of exposure

Lab

Delegation – Laboratorieansvarig (docx 22 kB)

Safety representative

KTH:s anmälan av huvudskyddsombud och skyddsombud samt avanmälan av skyddsombud

Other

Rekvisition, Beställning av arbetsglasögon

Checklistor för arbetsmilljö från Prevent

Checklistor Arbetsmiljöverket

Mall för rutin i arbetsmiljöledningssystemet (docx 75 kB)

Page responsible:infomaster@itm.kth.se
Belongs to: Industrial Engineering and Management (ITM)
Last changed: May 21, 2021