Till innehåll på sidan

Krisorganisation vid ITM

Krisorganisation på skolan för industriell teknik och management (ITM)

Larmnummer

SOS alarm: 112 (akut situation)
KTH:s larmnummer: 08-790 77 00

Uppsamlingsplatser

Hitta din närmaste uppsamlingsplats

Krisgrupp vid ITM

Ansvarsområde Kontakt
Huvudansvarig
Anställda på ITM
Studenter vid ITM
Skolkansli
Energiteknik (EGI)
Produktionsutveckling
Industriell ekonomi och organisation (Indek)
Lärande
Maskinkonstruktion (MMK)
Materialvetenskap (MSE)

Krisplaner för ITM

Krisplaner för ITM

KTH:s centrala sidor vid kris

KTH:s centrala krisstöd