Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Krisplaner ITM

Varje institution på ITM-skolan har en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas vid en akut krissituation. De finns på den här sidan under respektive enhet och finns även fysiskt placerad på ett antal ställen. Var just din krisplan finns, ser du här.

Vid kris: Larma – agera – bearbeta – utvärdera

Den som först informeras om det inträffade kontaktar omedelbart krisansvariga, se krisplan. De kopplar vid behov annan kompetens till sig.

Krisplaner i ITM:s olika verksamheter

Energiteknik (EGI)

Krisplan Energiteknik (EGI)

Krisplanen finns även på följande platser:
Anneli Ylitalo-Qvarfordts rum (K413) Brinellvägen 68
Kopieringsrummet på plan 4, K423
EKV´s kök
ETT´s kök
ETT´s labb
EKV´s verkstad

Produktionsutveckling (IPU)

Krisplan Produktionsutveckling, KTH Södertälje (IPU)

Krisplanen finns även på anslagstavlan i personalrummet i Södertälje.

Krisplan Produktionsutveckling, Stockholm (IPU)

Krisplanen finns även på Brinellvägen 68, plan 3, på anslagstavlan intill kopieringsrummet.

Industriell ekonomi och organisation (Indek)

Krisplan Industriell ekonomi och organisation (Indek)

Krisplaner finns anslagna i köken på våningsplan 3N, 5N och 6. 

Lärande

Krisplan Insitutionen för Lärande, Campus

Krisplan Vetenskapens Hus (VH)

Krisplan Naturens Hus (NH)

Maskinkonstruktion (MMK)

Krisplan Maskinkonstruktion (MMK)

Krisplanen finns även på följande platser:

Erika Gilbertsson, plan 4, rum B416
Martin Edin Grimheden, plan 4, rum B417

Materialvetenskap (MSE)

Krisplan Materialvetenskap (MSE)

Krisplanen finns även på följande platser:
Anslagstavlan i postrummet M119
Anslagstavlan i pentryt N114

Verksamhetsstöd ITM

Krisplan Verksamhetsstöd ITM

Lindstedtsvägen 30: Krisplanen hänger på väggen i köket, bredvid plåstren/ovanför kaffebryggaren.

Brinellvägen 68: Krisplanen hänger bredvid förbandslådan i kopieringsrummet samt på anslagstavlan i köket.