Till innehåll på sidan

Krisplan Energiteknik

Detta är Institutionen för Energitekniks beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller en katastrof inträffar och arbetsplatsen, eller delar av den, hamnar i akut krissituation. Det kan t.ex. vara en brand på arbetsplatsen, en bussolycka med personal eller studenter inblandade eller enskilda dödsfall.

Upprättad av Björn Laumert, Anneli Ylitalo Qvarfordt och Jens Fridh 2018-10-29, reviderad 2023-08-29.

Varje olycka eller katastrof består av en mängd individuella katastrofer för de enskilda drabbade personerna samt deras anhöriga, vänner och kamrater.

Ett enskilt dödsfall genom olycka, hastigt insjuknande eller självmord är för den närmaste omgivningen en katastrofsituation. Här är viktigt att polis är inkopplad. Lämna aldrig besked om dödsfall till anhörig.

Den som först informeras om det inträffade kontaktar omedelbart ITM:s kris ansvariga, se nedan. De kopplar vid behov annan kompetens till sig.

Krisorganisation vid ITM

Kontakta kris ansvariga på EGI enligt nedan. Om inget svar, skicka sms!

Institutionens krisansvariges uppgift är:

 • Att organisera åtgärder som den uppkomna situationen kräver på plats
 • Att hänvisa medias frågor till KTHs pressansvarig eller rektor för information
 • Att informera den som arbetar i telefonväxel/reception om vad som hänt så att de alltid hänvisar till ansvarig chef eller KTHs pressansvarig eller rektor för information
 • Att informera personalen och studenterna om det faktiska läget, exempelvis via e-post, möte, intranät

Krisansvarig vid EGIl

Vid kris: Larma – Agera – Bearbeta – Utvärdera

Viktiga larmnummer

KTH:s larmnummer:
08 – 790 77 00

Andra viktiga nummer

Giftinformationscentralen:
112 eller 08-33 12 31

Polisen:
112 eller 114 14 för ej akuta ärenden

KTHs kommunikationsstrateg:
08 - 790 82 13

KTHs växel:
08-790 60 00

Råd vid kris, steg 1 – larma

Kontaktuppgifter för informationsspridning

Krisansvariga EGI

 • Huvudansvarig: prefekt, Björn Laumert, 08- 790 74 89, 0760 488 049
 • Back up: Andrew Martin, 08-790 74 73, 0701914673, 070-9183790
 • Skyddsombud: Jens Fridh, 08-790 7482, 070-5714206

Krisansvariga vid ITM-skolan

 • Krisansvarig anställda: Sofia Lindbom, HR-ansvarig: 08-790 70 98,
 • Back-up, anställda: Christina Carlsson, adm chef: 08-790 76 62, 070-571 81 86
 • Krisansvarig studenter: Andreas Alm Arvidsson, utb ansvarig: 08-790 91 60, 070-797 9160
 • Back-up, studenter: Henrik Sahlström, kanslichef: 08-790 63 11, 070-090 63 11

1. Rädda liv.

2. Larma.

 1. Ring 112 SOS alarm: Ambulans, brandkår eller polis - uppge att du ringer från KTH, uppge adress (Brinellvägen 66-68) och larmorsak.
 2. Därefter ringer Du alltid KTH:s larmnummer 08 – 790 7700. Uppge larmorsak, adress samt telefonnummer som du kan nås på så att KTH:s säkerhetsberedskap kan ringa tillbaka.

  För händelse som ej kräver insats från ambulans, brandkår eller polis larma endast KTHs larmnummer 08 – 790 7700, dygnet runt.

  Giftinformationscentralen: 112 eller 08/33 12 31

  Polisen: 112 eller 114 14 för icke akuta ärenden

  KTHs kommunikationsstrateg: 08-790 8213

  KTHs växel: 08-790 60 00

  Via KTH:s larmnummer kan du få hjälp med att veta vad du ska göra härnäst. Kontakt förmedlas också dygnet runt till:
  KTHs ledningsgrupp för krishantering
  KTHs säkerhetschef
  KTHs IT-säkerhetschef
  KTHs säkerhetsberedskap på KTH Campus
  KTHs väktare, endast bevakningstid

 3. För händelse som ej kräver insats från ambulans, brandkår eller polis larma endast KTH:s larmnummer 08 – 790 7700, dygnet runt. Uppge larmorsak, adress och telefonnummer som Du kan nås på så att KTH:s säkerhetsberedskap kan ringa tillbaka.
  Via KTH:s larmnummer 08 – 790 7700 kan Du få råd om vad Du ska göra härnäst. Kontakt förmedlas också dygnet runt till:
  KTH:s ledningsgrupp för krishantering
  KTH:s säkerhetschef
  KTH:s IT-säkerhetschef
  KTH:s säkerhetsberedskap på KTH Campus
  KTH:s väktare, endast bevakningstid.

3. Anteckna vad som sker i loggbok

Skriv ut loggbok här (pdf 45 kB)

 • tidpunkt för samtal/meddelande som kommer till dig
 • vem som lämnar meddelande samt dennes telefonnummer
 • vad som har skett
 • vem har skadats eller förolyckats
 • hur och av vem det inträffade kan bekräftas
 • vad du gör/har gjort  

4. Informera (ring i första hand. Om inget svar, skicka sms)

 1. Kontakta Prefekt i första hand.
 2. Om inte Prefekt svarar, kontakta verksamhetscontroller för att informera vad som har skett.
 3. Därefter kontakta, Prefekt eller verksamhetscontroller, vice skolchef eller personalchef
 4. De kontaktar även Krisansvarig för anställda och Krisansvarig för studenter.
 5. Krisansvarig informerar personal och / eller studenter.

Obs! Vid dödsfall är det viktigt att polis är inkopplad. Lämna aldrig besked om dödsfall till anhörig.

Kontaktuppgifter, olika krisfunktioner

Uppdrag Kontaktuppgifter

Labb ansvarig EKV

Jens Fridh, 08-790 7482

Labb ansvarig ETT Peter Hill, 08-790 7439
Utrymningsledare

Jens Fridh , verkstad och labb, 08-790 7482

Utrymningsledare

Nenad Glodic, entréplan, 08-790 8473

Utrymningsledare

Peter Hagström, plan 4 och 5, 073-765 2370

Utrymningsledare

Peter Hill, plan 3, 08-790 7439

Utrymningsledare

Albin Svensson Labb, plan 2, 079-079 0809

Brandskyddsansvarig, ITM

Annica Hofberg, 08-790 9806

Brandskyddsansvarig, EKV

Emil Lindström, 08-790 7456

Brandskyddsansvarig, ETT

Albin Svensson, 079-079 0809

Föreståndare brandfarlig vara, EKV

Leif Pettersson, 08-790 7675

Stf föreståndare brandfarlig vara, EKV Emil Lindström 08-790 7456
Föreståndare brandfarlig vara, ETT Peter Hill, 08-790 7439
Stf föreståndare brandfarlig vara, ETT

Albin Svensson, 079-079 0809

Kemikaliekoordinator, ETT Albin Svensson, 079-079 0809
Kemikaliekoordinator, EKV Emil Lindström, 08-790 7456
Kemikaliekoordinator, ETT Monika Ignatowicz, 08-790 8921

Råd vid kris, steg 2 – agera

Återsamlingsplats

Maskinparken, nedanför Brinellvägen 68

Personskada

 • Ta hand om den skadade på avskild plats, prata lugnande, håll varm, lämna inte ensam.
 • Avvisa övriga åskådare
 • Se till att någon följer med till sjukhus
 • Kontakta anhörig
   
 • Hjärtstartare nr 1 finns på ETT labb (Brinellvägen 68) utanför rum L208. Se gulmarkerade platser i lokalritningen längre ned.
Hjärtartare på EGI
 • Hjärtstartare nr 2 finns på EKV labb (Brinellvägen 68) i labbkorridoren på plan 2. Se gulmarkerade platser i lokalritningen längre ned.
Hjärtstartare på EGI
Karta över EGI med hjärtstartare markerat

Brand

 • Varna personer i fara och påbörja utrymning
 • Gå aldrig genom rök
 • Släck om möjligt med handbrandsläckare
 • Om branden/röken är kraftig, lämna lokalen och stäng så många dörrar som möjligt mellan branden/röken och angränsande lokaler. Möt brandkåren.

Gasläckage

 • Vid gaslarm i EGI lagg varna personer i fara och påbörja utrymning, kontakta labbansvarig eller föreståndare brandfarlig vara
 • Vid lokalt gasläckage stäng om möjligt gaskälla (huvudventil på flaska eller i gasskåp), kontakta labbansvarig eller föreståndare brandfarlig vara
 • Om misstänkt läckage av giftig gas påbörja utrymning, kontakta labbansvarig eller föreståndare brandfarlig vara.

Rån

 • Lämna över det som begärs
 • Ge rånaren fri väg ut
 • Larma från annan plats

Hot

 • Var lugn och vänlig
 • Använd fördröjande taktik
 • Låtsas att du inte uppfattar samtalet
 • Uppehåll och be om uppgifter
 • Ge uttryck för samarbetsvilja
 • Försök ta reda på om hotet är allvarligt menat
 • Försök spela in samtalet

Under samtalets gång bör du om möjligt uppmana arbetskamrat att larma!

Fråga den som hotar om följande:

 • När kommer hotet att verkställas?
 • Mot vem/vad riktas hotet?
 • Varför?

För att en handling ska räknas som olaga hot behöver inte vapen vara inblandade. Det är tillräckligt att hotet sker på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för det känner allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

Polisanmälan sker via 114 14

Dokumentera hoten

Det är viktigt att dokumentera det som går med hjälp av till exempel en inspelning på mobiltelefon eller egna anteckningar. (Se loggbok på sista sidan). Har du mottagit hot via e-post, sms etc. ska du spara informationen på datorn, telefonen eller den plattform där hoten inkommit. Gör detta även om du väljer att skriva ut materialet. Detta kan sammantaget utgöra viktiga bevis i en eventuell rättegång.

I väntan på hjälp

 • Samla berörda på en avskild plats. Låt ingen gå hem direkt
 • Ge enkel, konkret och tydlig information. Undvik spekulationer. Upprepa gärna det som sägs
 • Var aktiv i att ge hjälp; följ med, slå telefonnummer, visa vägen, stanna kvar hos de drabbade
 • Låt inte ingen drabbad åka hem själv, köra bil eller utföra något ansvarsfullt
 • Visa omsorg = 5 V: Vila, Värme, Vänlighet, Varsamhet, Vätska
 • Låt alla få tala om det som hänt – om man vill. Lyssna utan att värdera eller styra
 • Var ärlig mot de drabbade och ge den information du har. Undvik att leta syndabockar
 • Skydda mot ytterligare stress, starka intryck, media och publik
 • Ge möjlighet att ta kontakt med närstående/familj. Pärm med kontaktuppgifter till anhöriga finns hos Anneli Ylitalo Qvarfordt. Personalstaben kan också plocka fram uppgifterna i HR+.
 • Ordna vid behov ett socialt kontaktnät för kvällen/helgen
 • Bestäm tid och plats för uppföljning nästa dag

Råd vid kris, steg 3 – bearbeta

Vid reaktionsfasen – när första chocken lagt sig

 • Var där
 • Håll om
 • Ge utrymme för sorg, rädsla etc.
 • Ge upplysningar (även om det inte finns nyheter, berätta det)
 • Respektera
 • Låt bli att värdera
 • Bry dig om, lyssna
 • Ge hopp
 • Informera om psykiska och fysiska stressreaktioner
 • Boka akut tid hos Avonova för individuellt stöd
 • Bjud in Avonova för expertstöd någon dag efter krisen, det kan vara svårt att avgöra vem som vill ha sådan hjälp

Råd vid kris, steg 4 – utvärdera

När krisen är hanterad

 • Utvärdera och förbättra rutiner
 • Fånga upp de som behöver extra stöd (ca 1-3 månader efter)
 • Spara loggboken och andra erfarenheter

Se även

Krisorganisationen vid ITM

Krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter

ITM-skolans organisation kring arbetsmiljö

Loggbok

Skriv ut loggbok här (pdf 45 kB)

Loggbok