Till innehåll på sidan

Arbetsmiljö

Vilka är ansvariga för arbetsmiljön på ITM?

Skolchef är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och miljön på ITM skolan.

Mejla ITM:s skolchef

HR-enheten arbetar för att stötta skolan i arbetsmiljöfrågor och ansvar för ITM:s arbetsmiljöledningssystem.

Mejla HR-enheten

Administrativ chef är ansvarig för arbetsmiljön på verksamhetsstöd ITM.

Mejla administrativ chef

Prefekter är ansvariga för arbetsmiljön på respektive institution. 

Kontaktuppgifter till ITM:s institutioner

Länkar:

Mallar & blanketter inom ITM:s ledningssystem