Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsmiljö

Vilka är ansvariga för arbetsmiljön på ITM?

Skolchef är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och miljön på ITM skolan.

HR-enheten arbetar för att stötta skolan i arbetsmiljöfrågor. 

Mejla HR-enheten

Administrativ chef är ansvarig för arbetsmiljön på verksamhetsstöd ITM.

Mejla administrativ chef

Prefekter är ansvariga för arbetsmiljön på respektive institution. 

Kontaktuppgifter till ITM:s institutioner

Skyddsombud företräder arbetstagarna och verkar för en god arbetsmiljö.

Kontaktuppgifter till ITM:s skyddsombud

Länkar:

Mallar och blanketter inom ITM arbetsmiljö