Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brandfarlig vara

En grupp är sammansatt på ITM-skolan för att arbeta med frågor som rör brandfarliga varor. Kontaktuppgifter och länkar till mer information finns här.

Kontakta gruppen för brandfarlig vara

brandfarligvara-itm@kth.se

Föreståndare

Vi ingår i gruppen för brandfarliga varor

Energiteknik (EGI) Kontakt
Tillämpad termodynamik & kylteknik (ETT)
Tillämpad termodynamik & kylteknik (ETT)
Kraft- och värmeteknologi (EKV)
Kraft- och värmeteknologi (EKV)
Produktionsutveckling (IPU) Kontakt
IPU
Maskinkonstruktion (MMK) Kontakt
MMK
Materialvetenskap (MSE) Kontakt
MSE
Lärande  Kontakt
Lärande Vakant

Kurser

Gruppen för brandfarlig vara genomgår löpande olika typer av kurser. Du som är medlem i gruppen kan läsa mer om vem som har genomfört vilka kurser på KTH Social-sidan för Brandskydd och brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på KTH

Brandskyddsutbildning och utrymningsövning på KTH

Brandskyddsföreningen  (utbildningar, lathundar för utrymningsövningar, egenkontroller med mera)

Rutiner och processbeskrivningar ITM

Blankett för delegering av brandfarlig vara

Lag och förordning inom brandfarliga och explosiva varor (MSB)

Föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor (MSB)

Miljölagstiftning för kemikalier och brand

KLARA - webbaserat kemikaliehanteringssystem