Till innehåll på sidan

Skyddsombud på ITM-skolan

Skyddsombudet har laglig rätt att vara med och samverka vid planering och förändringar inom arbetsmiljön. De företräder arbetstagarna, verkar för en god arbetsmiljö och påpekar brister i arbetsmiljön inom sitt skyddsområde.

Huvudskyddsombud på ITM

Vi är lokala skyddsombud på ITM

Energiteknik (EGI) Kontakt
EGI
Industriell ekonomi och organisation Kontakt
INDEK
Produktionsutveckling (IPU) Kontakt
IPU
Lärande Kontakt
Hela institutionen för lärande
Vetenskapens Hus
Vetenskapens Hus
Naturens Hus

Vakant 

Maskinkonstruktion (MMK) Kontakt
MMK
Materialvetenskap (MSE) Kontakt
MSE
Verksamhetsstöd Kontakt
Huvudskyddsombud VS ITM