Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brandskydd

En grupp är sammansatt på ITM-skolan för att arbeta med frågor som rör brandskydd. Kontaktuppgifter och länkar till mer information finns här.

Kontakta gruppen för brandskydd

brandskydd-itm@kth.se

Huvudansvarig, ITM

Vi ingår i gruppen för brandskydd

Ansvarsområde Kontakt
Verksamhetsstöd ITM på KTH Campus
Energiteknik (EGI) – EKV
Energiteknik (EGI) – ETT

Industriell ekonomi och organisation (INDEK)

Lärande Vakant
Naturens hus

Vetenskapens hus

Maskinkonstruktion (MMK)
Materialvetenskap (MSE)
Produktionsutveckling (IPU) – Södertälje
Produktionsutveckling (IPU) – Stockholm

Kurser

Gruppen för brandfarlig vara genomgår löpande olika typer av kurser. Du som är medlen i gruppen kan läsa mer om vem som har genomfört vilka kurser på KTH Social-sidan för Brandskydd och brand

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete på KTH

Brandskyddsutbildning och utrymningsövning på KTH

Brandskyddsföreningen  (utbildningar, lathundar för utrymningsövningar, egenkontroller med mera)

Rutiner och processbeskrivningar ITM

Blankett för delegering av brandskydd

Information om brandskydd (MSB)

Miljölagstiftning för kemikalier och brand

Mallar och blanketter inom ITM arbetsmiljö