Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brandsäkerhet på KTH

Här får du vägledning i det förebyggande brandsäkerhetsarbetet på KTH.

Bland verksamhetsrisker på KTH skattas brandrisker högt. KTH ska därför arbeta aktivt för att förebygga och förhindra risk för uppkomst av brand, samt öka sin förmåga att hantera en brandincident eller ett tillbud och begränsa konsekvenser till följd av brand.

På dessa sidor får du vägledning i det förebyggande brandsäkerhetsarbetet på KTH utifrån KTH:s regler och systematiskt brandskyddsarbete (SBA) perspektivet, enligt lagen om skydd mot olyckor LSO. Du får också stöd i hantering av verksamhetens brandfarliga varor utifrån lagen om brandfarlig vara LBE.

I KTH:s säkerhetspolicy formuleras KTH:s övergripande riktning för brandsäkerhetsarbetet. Styrningen av brandsäkerhetsarbetet och hur ansvaret är fördelat anges primärt i anvisningen om brandsäkerhetsarbete på KTH och dessa informationssidor.

KTH ska organisera, utbilda, kontrollera, dokumentera och följa upp brandsäkerhetsarbetet, det förutsätter administrativt stöd och nödvändiga verktyg. Genom dessa brandsäkerhetssidor hittar du checklistor för egenkontroll, inventering av brandfarlig vara, anmälan av brandskyddsansvarig och föreståndare, samt beställningsformulär för brandskyddskurser.

KTH har avtal med leverantörer avseende brandsäkerhetsutbildning och projektering/brandsäkerhetskrav, samt brandskyddsutrustning. Leverantörerna står för specialistkunskap och är ett stöd i KTH:s förebyggande brandskyddsarbete. Genom dessa sidor informerar vi hur vårt samarbete med leverantörerna ser ut och hur tjänster avropas.