Till innehåll på sidan

Arbetsmiljö

Vilka är ansvariga för arbetsmiljön på ITM?

Skolchef  är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och miljön på ITM skolan.

Personalstaben  arbetar för att stötta skolan i arbetsmiljöfrågor och ansvar för ITM:s arbetsmiljöledningssystem.

Administrativ chef  är ansvarig för skolkansliets arbetsmiljö.

Prefekter  är ansvariga för arbetsmiljö på respektive institution. 

Länkar:

Mallar & blanketter inom ITM:s ledningssystem