Till innehåll på sidan

Krisplaner ITM

Varje institution på ITM-skolan har en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas vid en akut krissituation. De finns på den här sidan under respektive enhet och finns även fysiskt placerad på ett antal ställen. Var just din krisplan finns, ser du här.

Vid kris: Larma – agera – bearbeta – utvärdera

Den som först informeras om det inträffade kontaktar omedelbart krisansvariga, se krisplan. De kopplar vid behov annan kompetens till sig.

Krisplaner i ITM:s olika verksamheter

Energiteknik (EGI)

Krisplan Energiteknik (EGI)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:
Anneli Ylitalo-Qvarfordts rum (K413) Brinellvägen 68
Kopieringsrummet på plan 4, K423
EKV´s kök
ETT´s kök
ETT´s labb
EKV´s verkstad

Hållbar produktionsutveckling (HPU), Södertälje

Krisplan KTH Södertälje (HPU)

Krisplanen hänger även på anslagstavlan i personalrummet.

Industriell produktion (IIP)

Krisplan Industriell Produktion (IIP)

Krisplanen hänger på plan 3 Brinellvägen 68 på anslagstavlan, intill kopieringsrummet.

Industriell ekonomi och organisation (Indek)

Krisplan Industriell ekonomi och organisation (Indek)

Krisplaner finns anslagna i köket på våningsplan 2, 3N, 5N och på INDEK:s expedition.

Lärande

Krisplan Insitutionen för Lärande, Campus

Krisplan Vetenskapens Hus (VH)

Krisplan Naturens Hus (NH)

Maskinkonstruktion (MMK)

Krisplan Maskinkonstruktion (MMK)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:

Erika Gilbertsson, plan 4, rum B416
Martin Edin Grimheden, plan 4, rum B417

Materialvetenskap (MSE)

Krisplan Materialvetenskap (MSE)

Krisplanen finns även på nedanstående platser:
Anslagstavlan i postrummet M119
Anslagstavlan i pentryt N114

Skolkansliet

Krisplan Skolkansliet

Lindsteds väg 30: krisplanen hänger på väggen i köket, bredvid plåstren/ovanför kaffebryggaren.

Brinellvägen 68: Krisplanen hänger bredvid förbandslådan i kopieringsrummet samt på anslagstavlan i köket.