Till innehåll på sidan

Hjärtstopp och hjärtstartare

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, exempelvis i hemmet eller på jobbet. Årligen räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Här kan du se var hjärtstartare finns på ITM-skolan.

Hjärtstopp

Kedjan som räddar liv

Länkarna i kedjan symboliserar den serie av åtgärder som var och en måste utföras om en person får ett oväntat hjärtstopp. Möjligheten att överleva påverkas framförallt av hur snabbt de olika åtgärderna kan sättas igång om någon del fördröjs så minskar chansen för överlevnad.

Tidigt larm, för att få hjälp. Detta innebär både larm till 112 och att du kallar på hjälp i din omedelbara närhet till exempel att ropa på hjälp från grannar eller förbipasserande.

Tidig HLR, för att vinna tid. Med hjärt- och lungräddning vinner du tid. Syre tillförs kroppen, pumpas runt och skyddar på så sätt hjärnan och andra organ från skador.

Tidig defibrillering, för att starta hjärtat. Enbart Hjärt- och lungräddning startar inte ett stillastående hjärta. För detta behövs en hjärtstartare som levererar en strömstöt som återstartar hjärtat. En defibrillering.

Tidig medicinsk behandling, för att stabilisera. Detta sker med hjälp av ambulans personalen, på plats eller under transporten till sjukhuset. Exempel på detta är Intubering för att säkra luftvägarna och tillförsel av läkemedel för att stabilisera patientens tillstånd.

Vård efter hjärtstopp. Detta sker på sjukhus ofta på en intensivvårds avdelning och innebär bland annat kylbehandling för att minska risken för bestående hjärnskador och kranskärlsröntgen och ballongvidgning för att säkerställa cirkulationen till hjärtats muskulatur.

Utbildning

Utbildning i HLR med hjärtstartare erbjuds förnärvarande en gång per år på ITM-skolan. För frågor kontakta personalstaben.  

Hjärtstartare i ITM-skolans lokaler

Energiteknik (EGI)

Brinellvägen 68, maskinen är placerad i ett larmat skåp på bottenvåningen i ETT/ESK labbet, nära passagen mellan EKV-labbet och ETT labbet.
Kontakt: Adde Hatam Tabrizi

Industriell ekonomi och organisation (Indek)

Lindstedsvägen 30, Plan 2, utanför studentexpeditionen vid huvudentrén.
Kontakt: Christer Lindholm

Lärande

Vetenskapens Hus

Roslagstullsbacken 29, i huvudentrén
Kontakt: Helena Edin

Maskinkonstruktion (MMK)

Brinellvägen 83, bv, (plan 2)
Brinellvägen 83, 1 tr upp (plan 3)
Brinellvägen 85, 2 tr upp (plan 4)
Kontakt: Erika Gilbertsson

Materialvetenskap (MSE)

Brinellvägen 23, plan 2 (entréplan), korridor M101C utanför rum M109
Kontakt: Eva Werner Sundén

Produktionsutveckling (IPU)

KTH Campus

Brinellvägen 68, plan 3, utanför Brinellsalen.
Kontakt: Sofia Kaller

KTH Södertälje

Kvarnbergagatan 12, plan 2, vid studentexpeditionen.
Kontakt: Jessica Matz Hammarlund