Till innehåll på sidan

Säkerhetspowerpoint

Skolledningens riktlinje är att powerpointbild med information om återsamlingsplats och larmnummer bör användas vid alla möten/lektioner i ITM-skolans regi.

Vid första punkten ”Närmaste utrymningsväg” är det meningen att föredragshållaren berättar hur besökaren lämnar byggnaden vid utrymning.

Första bilden i presentationerna är om föredrag/möte hålls på annan plats på campus än i ITM-skolans lokaler. Då får föredragshållaren själv ta reda på återsamlingsplatsen och delge åhörare.

Skolledningens förhoppning är att höja medvetenheten av säkerheten på ITM bland medarbetare och studenter.

Säkerhets-PowerPoint för ITM-skolan, svenska (pptx 157 kB)

Säkerhets-PowerPoint för ITM-skolan (engelska) (pptx 157 kB)

Mall/Template - Säkerhetsföreskrifter/Safety instructions (pptx 153 kB)