Till innehåll på sidan

Säkerhetspowerpoint

Skolledningens riktlinje är att powerpointbild med information om återsamlingsplats och larm nummer bör används vid alla möten/lektioner i ITM skolans regi.

Vid första punkten ”Närmaste utrymningsväg” är det meningen att föredragshållaren berättar hur besökaren/mötesdeltagaren lämnar byggnaden vid utrymning.

Första bilden i presentationerna är om föredrag/möte hålls på annan plats på campus än i ITM skolans lokaler. Då får företagshållaren själv ta reda på återsamlingsplatsen och delge åhörare.

Skolledningens förhoppning är att höja medvetenheten av säkerheten på ITM bland medarbetare och studenter.

PowerPoint, svenska (pptx 157 kB)

PowerPoint, engelska (pptx 158 kB)

Mall/Template - Säkerhetsföreskrifter/Safety instructions (pptx 153 kB)