Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Instruktion för utrymningsledare

Ditt första ansvar är alltid ditt eget liv och hälsa! Här följer fler instruktioner för dig som är utrymningsledare på KTH.

Vid larm eller annat hot som föranleder utrymning:

Larma

Larma 112 om du känner röklukt.

Rädda

  • Rädda personer i omedelbar fara
  • Varna personer som hotas av faran

Utrym alltid den byggnad där larmet går

  • Ta på dig västen
  • Välj utrymningsväg som är fri från rökgaser
  • Använd ej hiss

Anvisa

  1. Vald utrymningsväg eller riktning
  2. Återsamlingsplats: Hitta er återsamlingsplats här

Avsök berörda ytor efter kvardröjande personer

Släck

Släck brand om möjligt. Sök samarbete så att utrymning helst kan ske samtidigt.

Bege dig till återsamlingsplats

Invänta vidare direktiv

Återgång

Får ske först efter klartecken från brandskyddsansvarig eller räddningstjänsten.