Till innehåll på sidan

SCI-skolans interna dokument och blanketter

Dokumentsamordnare och registratorer på skolan

Kontakta gärna din registrator ifall du behöver diarieföra, arkivera eller fråga om något annat som har med dokumenthantering att göra.

Huvudregistrator / W3D3 ansvarig på SCI skolan

Kontakt för konto och utbildning i W3D3 samt övergripande dokumentfrågor inom SCI skolan. 

Fysik och Tillämpad Fysik

 Matematik

Teknisk Mekanik