Till innehåll på sidan

Deadlines

Ekonomi

Angående leverantörsfakturor och anläggningsfrågor kontakta Akvariet på mejladress akvariet@kth.se . Med frågor om reseräkningar/utlägg kontakta travelbills@sci.kth.se . För kundfakturor kontakta kundfakturor@sci.kth.se

Attestera era fakturor innan ni går på semester.

Vill ni ha ersättare i fakturasystemet under er semester så glöm inte att aktivera det.

Är det första gången ni vill ha ersättare under er semester, kontakta Akvariet så fort som möjligt, de behöver lägga upp det först innan ni kan aktivera det.

Deadlines

Reseräkningar - lämnas in senast 30/11 (ifall de är kompletta med underlag och godkända av eko-attestant, kommer de att utbetalas innan jul) Inkomna EFTER 30/11 tas omhand löpande men utbetalning innan jul kan inte garanteras!

EKO-attester har olika deadlines enligt följande:

Transfereringar KTH + staten - senast 12/12

Interna leverantörsfakturor - senast 27/12 kl 11:00

Externa leverantörsfakturor - senast 5/1 kl 12:00

Kundfakturering

Underlag ska skickas till kundfakturor@sci.kth.se

Inom statligt - senast 27/11

Internfakturering - senast 7/12

Icke-statliga - senast 21/12

Personalärenden

Doktorandannonseringar: Inlämning till persadm@sci.kth.se

Publiceringsdatum

Inlämning annonsunderlag

17 oktober 4 oktober
14 november 1 november
5 december 29 november
Övrig rekrytering Löpande