Till innehåll på sidan

Deadlines

Ekonomi

Kundfakturor Underlag lämnas senast 2021-12-06
Sista dag att lämna in ekonomi tillhanda reseräkningar, arvoden och utlägg (för utbetalning decemberlön) Ekonomi tillhanda senast 2021-12-10 (möjlig utb innan jul)
Ekonomisk attest Reseräkningar 2021-12-14 senast kl 16:30
Ekonomisk attest Transfereringar 2021-12-13
Ekonomisk attest Leverantörsfakturor

INTERNA KTH-fakturor fr andra skolor 2021-12-28 Övr EXTERNA fakturor senast 2022-01-05, kl 12:00

HPR registreras 2022-01-04
Löneomföringar underlag 2021-12-28
Konteringsändringar underlag 2022-01-03

Personalärenden

Doktorandannonseringar: Inlämning till persadm@sci.kth.se

Publiceringsdatum

Inlämning annonsunderlag

17 oktober 4 oktober
14 november 1 november
5 december 29 november
Övrig rekrytering Löpande

Utbildningsadministration

Rapportering i Ladok

HPR (kursresultat) som tillhör period januari - november 2021 måste rapporteras i ladok senast den 2021-12-17 för att generera pengar.

Kursresultat som tillhör period januari - november 2021 och som rapporteras senare än den 2021-12-17 kommer inte att generera pengar.

HPR (Kursresultat) som hör till december 2021 måste rapporteras i ladok senast den 2022-01-21 för att generera pengar.

Kursresultat som tillhör december 2021 och som rapporteras senare än 2022-01-21 kommer inte att generera pengar

Samtliga kursregistreringar (HST) som tillhör 2021 måste registreras senast den 2021-12-17 för att generera pengar.