Till innehåll på sidan

Deadlines

Sommar 2022

Under sommaren är bemanningen inom stödverksamheten avsevärt lägre. Administrationen hanterar rutinmässiga ärenden löpande och bevakar även olika funktions-e-posterna under sommaren. Besök sidan funktionsadresser

Det innebär dock att svarstiderna kan bli längre än normalt och att udda/sällan förekommande ärenden hanteras efter semestern då specifik handläggare är åter. Nedan finns deadlines angivna inom de administrativa områdena.


Trevlig sommar!

Ekonomi

Fakturor, reseräkningar och utlägg: Akvariet är bemannat hela sommaren, kontakta dem på mejladress akvariet@kth.se  för fakturafrågor och travelbills@sci.kth.se  för reseräkningar/utlägg.

Attestera era fakturor innan ni går på semester. Vill ni ha ersättare i fakturasystemet under er semester så glöm inte att aktivera det.

Är det första gången ni vill ha ersättare under er semester, kontakta Akvariet så fort som möjligt, de behöver lägga upp det först innan ni kan aktivera det.

Personalärenden

Doktorandannonseringar: Inlämning till persadm@sci.kth.se

Publiceringsdatum

Inlämning annonsunderlag

17 oktober 4 oktober
14 november 1 november
5 december 29 november
Övrig rekrytering Löpande

Utbildningsadministration

Rapportering i Ladok

För rapportering finns det inga specifika deadlines för rapportering i ladok vid halvårsskiftet men som vanligt gäller att resultat ska rapporteras senast 15 arbetsdagar efter examinationsdatumet.

Pengarna kommer senare men de går inte förlorade vilket de går vid årsskiftet.