Till innehåll på sidan

Rutin för digitala signaturer

Nedanstående rutin för digital signering av olika dokument ska tillämpas inom SCI-skolan.

Den administrativa handläggaren ansvarar för att ta in samtliga signaturer.

Dokument, beslut, avtal etc som skall signeras av en eller flera personer handläggs oftast av en administratör.

Rutinen är tänkt enligt följande:

1. Ett dokument som kräver påskrifter av en eller flera personer upprättas eller inkommer.

2. Dokumentet skickas med e-post till lämplig administrativ funktionsmail.
Observera att funktionsmail måste användas!
Samtliga funktionsadresser hittas här
Om man är osäker på vilken funktion som är lämplig, väljer man gruppchefens.

3.Administratören skickar de dokument som ska signeras till en mottagare i taget.

4. Mottagaren signerar dokumenten enligt instruktionfilmer längst ned på sidan, eller ” instruktioner skannad signatur (pdf 538 kB) ” 

OBS. Tänk på att inte låsa dokumentet

5. Administratören skickar till nästa person som ska signera osv.

6. När alla signaturer är inhämtade slutförs ärendet och ett dokument med samtliga signaturer skickas till berörda.